Gewaarborgd Inkomen in Hasselt

 

“Ik wil zeker zijn van een gewaarborgd inkomen bij arbeidsongeschiktheid in Hasselt en omstreken”. Is dit een uitspraak die voor u van toepassing is? Als zelfstandige bent u het gewoon om het heft in eigen handen te nemen. Maar wat als u plots arbeidsongeschikt wordt door ziekte of een ongeval?

Een Gewaarborgd Inkomen beschermt u en uw gezin in Hasselt

De gevolgen van een tijdlang op non-actief te staan, zijn groot. U kunt een tijd niet aan de slag en uw inkomsten dalen. Maar uw vaste kosten blijven dezelfde. Financiële problemen komen om de hoek kijken. Zeker wanneer u kinderen ten laste heeft, redt u het vaak niet met een uitkering of hospitalisatieverzekering. Met een verzekering Gewaarborgd Inkomen, afgesloten bij Zakenkantoor Strauven Robert uit Halen, nabij Hasselt, beschermt u zichzelf en uw gezin tegen financiële zorgen door arbeidsongeschiktheid.

Verzeker u van een financiële ruggensteun

De uitkeringen zijn beperkt waardoor uw inkomen in geval van een langere arbeidsongeschiktheid een vrije val zal maken. Een Gewaarborgd inkomen beschermt u als inwoner van Hasselt of omgeving tegen dit risico. Wilt u graag meer weten of wenst u informatie over andere verzekeringen, zoals een groepsverzekering of een ongevallenverzekering? Contacteer ons door een e-mail te sturen naar info@kantoor-strauven.be of bel ons op het nummer 013/46.19.55. U kan ook steeds een afspraak maken met ons kantoor in Halen, Hasselt, wij beantwoorden graag al uw vragen over het Gewaarborgd Inkomen.

Hoeveel krijgt u bij arbeidsongeschiktheid van het ziekenfonds?

In onderstaande tabel ziet u de uitkeringen die u per dag krijgt als u arbeidsongeschikt bent. Deze uitkeringen worden gestort naar rato van zes dagen per week, dus in principe 26 dagen per maand. Deze brutobedragen variëren naargelang uw gezinssituatie en gelden voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid. Ze blijven nadien geldig, behalve voor samenwonenden.

Let op: als uw arbeidsongeschiktheid langer duurt dan 7 dagen, krijgt u vanaf de eerste dag een uitkering van het RIZIV. Maar als uw arbeidsongeschiktheid minder dan 8 dagen duurt, krijgt u geen uitkering.

Gezinssituatie

Bruto-uitkering per dag

Met gezinslast

62,08 euro

Alleenstaande

49,68 euro

Samenwonende

38,10 euro

Bron: https://www.inami.fgov.be/nl/Paginas/default.aspx

Bedragen geldig sinds 01/03/2020.

Zoals u ziet zijn de uitkeringen beperkt waardoor uw inkomen in geval van een langere arbeidsongeschiktheid een vrije val zal maken.

 

Bescherm uzelf en uw gezin

Daarom doet u er goed aan om uzelf en uw gezin te behoeden voor financiële problemen als u plots arbeidsongeschikt zou worden. Een verzekering Gewaarborgd Inkomen zorgt ervoor dat u, in geval van arbeidsongeschiktheid, een rente uitgekeerd krijgt die uw inkomensverlies (gedeeltelijk) compenseert.

 • Bent u tussen 25 % en 67 % arbeidsongeschikt, dan ontvangt u een rente in verhouding met uw graad van arbeidsongeschiktheid.
 • Bent u 67 % arbeidsongeschikt of meer, dan krijgt u de volledige rente uitgekeerd.

U kunt dit product afzonderlijk aankopen of deze waarborg nemen binnen een individuele levensverzekering.

Premiebepaling

De premie voor uw verzekering Gewaarborgd Inkomen wordt onder andere bepaald op basis van deze factoren:

 • Verzekerde rente: u kunt maximaal 80 % van uw inkomen verzekeren.
 • Leeftijd
 • Beroep
 • Gezondheidstoestand en levensstijl
 • De eigenrisicotermijn of de minimumduur: hoe langer deze termijn, hoe lager de premie zal zijn
 • Soort rente
 • Dekking in geval van enkel ziekte, of in geval van ziekte en ongevallen
 • Dekking in geval van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid of enkel voor volledige arbeidsongeschiktheid.
 • Eindduur van de dekking: hoe langer de dekking loopt, hoe hoger de premie zal zijn.
Fiscaal voordelig

Bent u zelfstandige, dan kunt u de premies voor een verzekering Gewaarborgd Inkomen onder bepaalde voorwaarden volledig aftrekken als beroepskost.
De uitgekeerde rentes worden belast als vervangingsinkomen.

Medische formaliteiten

Afhankelijk van uw leeftijd en de verzekerde rente is het mogelijk dat u een medische vragenlijst moet invullen vóór de onderschrijving van het contract. Het is ook mogelijk dat de verzekeraar u vraagt om bij een dokter langs te gaan voor een medisch onderzoek.

Minimumduur of eigenrisicotermijn

Doorgaans bevat uw polis Gewaarborgd Inkomen een eigenrisicotermijn of een minimumduur. Dat is de periode waarbinnen u geen uitkering krijgt van uw verzekeraar.
Stel dat uw polis voorziet in een eigenrisicotermijn van 1 maand. Dan krijgt u, als u langer dan 1 maand arbeidsongeschikt bent, rente vanaf de eerste dag van de tweede maand.
Bij bepaalde verzekeraars is ook een zogenaamde minimumduur van toepassing. In dat geval ontvangt u met terugwerkende kracht een rente vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat die arbeidsongeschiktheid langer duurt dan de gekozen termijn.

Voorbeeld
Uw polis bevat een minimumduur van 2 maanden. Als u gedurende 2 maanden en één dag arbeidsongeschikt bent, dan ontvangt u vanaf de 3de maand een rente. Ook zal de verzekeraar u met terugwerkende kracht de rente voor de eerste 2 maanden uitkeren.
Bent u slechts 1 maand of minder dan 2 maanden en één dag arbeidsongeschikt, dan krijgt u geen vergoeding.

Gevaarlijke hobby’s

Als u avontuurlijke hobby’s hebt zoals bungeespringen of diepzeeduiken, dan is het belangrijk dat u uw makelaar daarvan op de hoogte brengt. Sommige verzekeraars rekenen daarvoor een bijpremie aan of passen een uitsluiting toe.

Bescherming van de omzet en de vaste kosten van uw vennootschap

Naast uw inkomensverlies, hebt u er ook baat bij de continuïteit van uw vennootschap te garanderen tijdens uw afwezigheid door ziekte of ongeval. Daarom kunt u ook de omzet van uw vennootschap of de vaste kosten ervan verzekeren.

Een arbeidsongeval?

Hebt u wel een polis Gewaarborgd Inkomen nodig als zelfstandige? Kunt u niet terugvallen op de verplichte arbeidsongevallenverzekering die u voor uw personeel afgesloten hebt?

Neen, dat kan niet. De arbeidsongevallenverzekering geldt enkel voor uw werknemers, niet voor uzelf. Wel kunt u bij bepaalde verzekeraars een aanvullende waarborg onderschrijven, zodat u zelf ook verzekerd bent. Houd er wel rekening mee dat een arbeidsongevallenverzekering tussenkomt bij een ongeval maar niet bij een ziekte …