Groepsverzekering in Hasselt

 

Een groepsverzekering is een dekking die een werkgever, bijvoorbeeld in regio Hasselt, afsluit voor zijn medewerkers. Deze verzekering kan verschillende waarborgen omvatten op het vlak van pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Ze kan ook een hospitalisatieverzekering inhouden, die gebonden is aan een beroepsactiviteit.

Gun uzelf extra comfort dankzij een groepsverzekering in Hasselt

Als werknemer in regio Halen, dicht bij Hasselt, bent u zonder twijfel gebaat bij een groepsverzekering. Het is een belangrijk extralegaal voordeel dat veel positiefs met zich meebrengt. Het voordeel dat voor u als werknemer het meest interessant is, is het aanvullend pension dat u verwerft. Het wettelijke pensioen is vaak een stuk minder dan uw oorspronkelijke loon. Dit maakt het moeilijk om uw leven op dezelfde wijze in te vullen, aangezien u minder financiële middelen ter beschikking krijgt. Het aanvullend pensioen dat u hebt opgebouwd dankzij de groepsverzekering laat u toe om van een zorgeloos pensioen in regio Hasselt te genieten, zonder te moeten inboeten aan comfort.

Geniet gedurende uw hele leven van de voordelen

Ook tijdens uw loopbaan is het aanvullend pensioensparen u gunstig gezind. Het wordt een stuk minder zwaar belast dan uw loon, wat u bijgevolg ook voelt in uw portemonnee. Het geld dat u hiermee bespaart kan u investeren in nog meer financiële zekerheid. Denk aan een verzekering van Gewaarborgd Inkomen of een herziening van uw brandverzekering. Kom gerust langs bij Zakenkantoor Strauven Robert in Halen en ontdek al onze diensten. U kan ons contacteren op het nummer 013/46.19.55 of door een e-mail te sturen naar info@kantoor-strauven.be.

Wat zijn de voordelen van een aanvullend pensioenplan?
 • Minder belast dan een loonsverhoging.
 • Lage belasting op het ogenblik van het pensioen of bij overlijden.
 • Mogelijkheid om het kapitaal te gebruiken voor de bouw, renovatie of aankoop van vastgoed.
 • Mogelijke dekking bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.
Wie betaalt de premies van het pensioenplan?

Het kapitaal dat u ontvangt bij uw pensioen, kan op twee verschillende manieren opgebouwd worden:

 • De werkgever financiert het pensioenplan voor de volle 100 %.
 • De werkgever en de werknemer financieren samen het plan, ieder volgens een vooraf bepaald percentage.
Hoe ontvang ik mijn aanvullend pensioenkapitaal?

U hebt twee mogelijkheden:

 • U ontvangt uw kapitaal als u met pensioen gaat.
 • U kiest ervoor uw kapitaal om te zetten in een rente, die u periodiek ontvangt vanaf het moment dat u met pensioen bent. 
Wat als ik van werkgever verander?

Dan hebt u meerdere opties:

 • U kunt het kapitaal dat u opgebouwd hebt bij de verzekeraar van uw vorige werkgever behouden, en eventueel de waarborgen aanpassen via een onthaalstructuur.
 • U kunt het opgebouwde kapitaal overdragen naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever.
 • U kunt het kapitaal overdragen naar een pensioeninstelling. Die moet de totale opbrengst verdelen tussen de aangeslotenen, naar rato van hun reserves en de kosten beperken volgens de bij Koninklijk Besluit vastgelegde regels.